Wiza do Rosji – dokumenty wizowe

Ambasada rosyjska wymaga okazania następujących dokumentów:

Paszport

Paszport musi zostać dostarczony do ambasady/konsulatu w oryginale. Polecamy sprawdzenie paszportu/ów – na każdą z wiz potrzebna jest jedna pusta strona (bez stempli i innych wpisów urzędowych) – w wypadku wizy do Rosji muszą to być dwie wolne strony obok siebie. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wpisanej w podaniu o wizę jako data wyjazdu z danego kraju.

Wniosek wizowy

Od 1 września 2012 wniosek o wizę rosyjską musi być wypełniony drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnej strony internetowej Wydziału Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej https://visa.kdmid.ru, a następnie wydrukowany i podpisany.

Uwaga – dane na wniosku wizowym muszą być koniecznie zgodne z voucherem/zaproszeniem. Należy zatem poczekać na wystawienie vouchera, a dopiero potem wypełnić wniosek. Jeżeli zamówią Państwo u nas voucher/zaproszenie, otrzymają Państwo wszelkie potrzebne dane i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu jednego z rodziców, wówczas nie należy wypełniać dla dziecka oddzielnego wniosku, wystarczy do wniosku rodzica dołączyć zdjęcie dziecka i wpisać dziecko w odpowiednią rubrykę we wniosku. Jeżeli dziecko posiada własny paszport, należy także dla niego przedstawić osobno wypełniony wniosek. Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, wniosek podpisuje jedno z rodziców.

Zdjęcie paszportowe

Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być biometryczne. Jeżeli paszport został dawno wystawiony (więcej niż 4 lata temu), należy dołączyć nowe, inne zdjęcie niż w paszporcie.

Fotografia powinna spełniać następujące kryteria:

 • rozmiar 3,5 x 4,5 cm, kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe
 • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle
 • nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej
 • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami
 • twarz nie może być przesłonięta włosami.

Voucher turystyczny, zaproszenie

Voucher turystyczny to dokument wystawiony przez uprawnione do tego rosyjskie biuro turystyczne lub hotel. Dokładnie jest to umowa o świadczenie usług turystycznych.

Vouchery turystyczne, które mogą Państwo zamówić u nas (vouchery – formularz zamówieniowy) są wystawiane przez nasze moskiewskie biuro partnerskie i zawierają zawsze potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego wymagane przez ambasadę.

Ambasada akceptuje kopię vouchera turystycznego. Zaproszenia biznesowe i prywatne muszą być przedstawione w oryginale. Uwaga – w ambasadzie rosyjskiej w innych krajach konieczne może być przedstawienie oryginału także w wypadku vouchera turystycznego (tak jest w wypadku Ukrainy i Białorusi)!

Ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą

Wystarczające jest przedstawienie kopii zawartej umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej). Uwaga – kosnulaty w Gdańsku, Krakowie i Poznaniu akceptują wyłącznie ubezpieczenia jednej z trzech firm ubezpieczeniowych: Signal Iduna, Hestia lub Europa. Ambasada rosyjska w Warszawie akceptuje wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe.

Na polisie muszą być widoczne następujące informacje:

 1. imię i nazwisko, data urodzenia osoby objętej ubezpieczeniem
 2. zakres ważności ubezpieczenia – musi być ważna na całym świecie lub w Rosji (także jej częsci azjatyckiej)
 3. daty ważności ubezpiecznia
 4. suma ubezpieczenia (nie może być mniejsza niż 30.000 EUR).

Mogą Państwo zamówić u nas ubezpieczenie Signal Iduna w cenie:

 1. 1,31 EUR od każdego dnia pobytu dla osób poniżej 25 lat
 2. 1,51 EUR od każdego dnia pobytu dla osób powyżej 25 lat
 3. 2,27 EUR od każdego dnia pobytu dla osób powyżej 65 lat.

W wypadku chorób przewlekłych polecamy wykupienie tzw. zwyżki CP. Cena ubezpieczenia wzrasta wówczas około trzykrotnie. Zwyżkę można wykupić na tej samej polisie dla wybranej osoby z grupy. Prosimy o przysłanie zapytania.

Wiza do kraju docelowego

Wymagana wyłącznie w wypadku ubiegania się o wizę tranzytową.

Negatywny test nosicielstwa wirusa HIV

Wymagany wyłącznie w wypadku tzw. wiz wjazdowych – w wypadku, gdy na zaproszeniu widnieje tylko data wjazdu, a data wyjazdu z Rosji (data ważności zaproszenia) nie jest określona.

Certyfikat jest wydawany przez lekarza i powinien zawierać: dane paszportowe lub dokumentu zastępczego (imię, nazwisko osoby zbadanej, datę urodzenia, numer paszportu lub dokumentu zastępczego, kraj stałego zamieszkania lub pobytu przez dłuższy czas), informacje dotyczące planowanego okresu pobytu w Federacji Rosyjskiej, wyniki badania krwi na HIV (data przeprowadzonego badania, podpis lekarza, który przeprowadzał badanie, opis diagnostyki za pomocą której zostało przeprowadzone badanie, pieczęć jednostki medycznej, w której zostało przeprowadzone badanie, podpis osoby zbadanej). Certyfikat wypełnia się w językach rosyjskim i angielskim i jest on ważny trzy miesiące od dnia, w którym zostało przeprowadzone badanie.

Karta pobytu

Cudzoziemcy (osoby wykazujące się paszportem innym niż polski) muszą w każdym przypadku dodatkowo przedstawić kopię karty czasowego lub stałego pobytu w Polsce (zasada ta obowiązuje dla wszystkich krajów).

Informujemy jednocześnie, że wymagania dotyczące wymaganych dokumentów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia przez ambasadę.