Ogólne warunki umowy – informacje i wskazówki prawne

Dokumenty podróży

Polecamy zrobić kopię pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem) i wszystkich wiz oraz przechowy­wać ją osobno, w innym miejscu niż oryginalne dokumenty.

Sprawdzenie wystawionej wizy

Zlecając nam lub naszym biurom partnerskim złożenie w Państwa imieniu podania o wystawienie zaproszenia do Rosji wizy do danego kraju zobowiązują się Państwo do sprawdzenia wystawionych dokumentów (zaproszenia lub/i wizy), przede wszystkim pod kątem zgodności z podaniem/umową. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne powiadomienie, najlepiej w formie pisemnej.

Zakres naszych kompetencji i obowiązków

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że wystawienie wizy należy wyłącznie do kompetencji ambasady lub konsulatu danego kraju. Każda ambasada ma prawo do odmowy wystawienia wizy, nawet w wypadku, gdy przedstawione dokumenty wizowe są ważne, prawidłowe i kompletne. Najczęściej odmowa wynika z wcześniejszych deportacji, przynależności do organizacji kościelnych lub innych podmiotów, których egzystencja może być sprzeczna z interesem danego kraju lub innych podobnych faktów, które są znane ambasadzie/konsulatowi.

Zakres naszych obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy o uzyskanie zaproszenia do Rosji obejmuje wyłącznie złożenie w Państwa imieniu podania o zaproszenie u właściwej do jego wystawienia placówki oraz udostępnienie go Państwu za pośrednictwem poczty e-mail lub inną drogą w wynikającym z umowy terminie. Zakres obowiązków każdej firmy oferującej pośrednictwo wizowe obejmuje wyłącznie sprawdzenie Państwa dokumentów wizowych pod kątem ich kompletności, złożenie w Państwa imieniu podania o wizę we właściwej ambasadzie lub konsulacie, a następnie odbiór Państwa paszportu z wystawioną wizą i udostępnienie go Państwu w wynikającym z umowy terminie.

Dlatego też prosimy o zrozumienie, że nie ponosimy odpowiedzialności za niewystawienie wizy, za niewystawienie wizy na czas (w określonym terminie) lub za nieprawidłowe (błędne) wystawienie wizy przez ambasadę lub konsulat oraz za wszelkie wynikające z tego konsekwencje i koszta. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z wystawionej wizy i nieprzestrzeganie przepisów prawa danego kraju, do którego wiza została wystawiona, przez osobę, w której imieniu nasze biuro partnerskie złożyło podanie o wizę.

Zapytaj o wizę:

6 + 2 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Kontakt z naszym biurem w Berlinie:

* Korzystając z polskiego numeru dodzwonią się Państwo do naszego biura w Berlinie płacąc jak za połączenie ze stacjonarnym numerem w Warszawie.