Wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego

Bepłatna wiza elektroniczna

Od lipca 2019 roku obywatele 53 państw, w tym Polski są uprawnieni do uzyskania bezpłatnej wizy elektronicznej do Obwodu Kaliningradzkiego. Aby otrzymać bezpłatną wizę, musi zostać spełnionych kilka warunków:

 1. Planowany pobyt w Obwodzie Kaliningradzkim nie może być dłuższy niż 8 dni.
 2. Wjazd i wyjazd z Obwodu Kaliningradzkiego może nastąpić wyłącznie na następujących przejściach granicznych:
  ->> lotnisko Kaliningrad/Chrabrowo
  ->> port Kaliningrad, Baltijsk lub Swetly
  ->> przejścia graniczne dla zmotoryzowanych: Bagrationowsk, Gusew, Mamonowo (Grzechotki), Mamonowo (Gronowo), Morskoje, Pograniczny, Sowieck lub Czernyszewskoje
  ->> kolejowe przejścia graniczne Mamonowo lub Sowieck.
 3. Aplikując o wizę elektroniczną znają Państwo swoje miejsce pobytu w Obwodzie Kaliningradzkim i mogą podać dokładny adres i numer telefonu hotelu lub osoby, u której przewidziane są noclegi.
 4. Wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego nastąpi najwyżej za 20 dni lub wcześniej od momentu złożenia wniosku o wizę online (wniosek wizowy online może zostać złożony najwcześniej na 20 dni przed wjazdem do Obwodu Kaliningradzkiego).
 5. W momencie składania wniosku online dysponują Państwo biometrycznym zdjęciem paszportowym w formacie JPG.

Podanie o bezpłatną wizę mogą Państwo złożyć za naszym pośrednictwem – nasza opłata jest w tym wypadku taka sama: 120 zł od osoby. Wizę otrzymają Państwo od nas tradycyjną pocztą lub mailem w formacie PDF do samodzielnego wydruku. Zdjęcie mogą nam Państwo przysłać pocztą razem z wypełnionym formularzem. Po otrzymaniu tych dokumentów od Państwa dostosujemy je do wymagań konsulatu i złożomy podanie o wizę.

Zamów wizę

Uwaga – wiza elektroniczna, jak sama nazwa wskazuje, nie jest wklejana do paszportu, lecz stanowi odrębny od niego dokument. Do jej uzykania nie jest ponadto wymagane przedstawienie vouchera ani zaproszenia do Rosji. Nie ponoszą Państwo zatem wielu kosztów, w tym kosztu dojazdu do konsulatu, opłaty konsularnej, opłaty centrum wizowego i kosztu vouchera/zaproszenia. Nie licząc dojazdu do konsulatu można zatem zaoszczędzić około 400 zł od osoby.

Wiza elektroniczna jest wystawiana w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jest jednak ważna tylko przez 30 dni od daty wystawienia. Także możliwość złożenia wniosku wizowego online najwcześniej na 20 dni przed odjazdem jest z pewnością jej mankamentem: jeśli z jakichkolwiek względów otrzyma się odmowę, trzeba wówczas składać podanie o zwykłą wizę w trybie ekspresowym, co ostatecznie podwaja jej koszt.

W przeciwieństwie do normalnej płatnej wizy wklejanej do paszportu, na wizie elektronicznej nie są podane daty wjazdu i wyjazdu. Wiza elektroniczna jest ważna przez 30 dni od daty jej wystawienia i uprawnia do pobytu w Obwodzie Kaliningradzkim przez 8 dni. Zbyt wczesne złożenie wniosku wizowego online może jednak spowodować, że nasz pobyt będzie musiał zostać nieco skrócony. Przykład:
Składając podanie 1 lipca możemy loczyć na wystawienie wizy przykładowo 4 lipca. Jest ona wówczas ważna do 2 sierpnia (30 dni). Aby wówczas spędzić w Obwodzie Kaliningradzkim pełne 8 dni, musielibyśmy wjechać najpóźniej 24 lipca. Jeśli wjedziemy 30 lipca, nasz pobyt skróci się do 4 dni (-> 2 sierpnia).

Tradycyjna wiza wklejana do paszportu

Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie spełniają Państwo choćby jednego z podanych wcześniej warunków, konieczne jest złożenie wniosku o wizę do Rosji metodą tradycyjną. Wiza do Obwodu Kaliningradzkiego wydawana jest wówczas zgodnie z wymogami dotyczącymi wizy do pozostałej części Federacji Rosyjskiej.

Uwaga – przy podróży drogą lądową pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim a główną częścią Rosji konieczne jest posiadanie dwukrotnej lub wielokrotnej wizy do Rosji. W wypadku lotu samolotem z Kaliningradu do Moskwy lub innego rosyjskiego miasta wystarczająca jest zwykle wiza jednokrotna, gdyż nie opuszcza się wówczas terytorium Rosji (więcej informacji o tranzycie lotniskowym).

Uwaga – w wypadku posiadania wizy jednokrotnej do Rosji opuszczając terytorium Obwodu Kaliningradzkiego drogą lądową, wiza ta traci ważność i nie można wjechać ponownie na terytorium Rosji.

Mały ruch graniczny (MGR)

Osoby zamieszkałe w strefie przygranicznej maja prawo ubeigać się o zezwolenie na wielokrotne przekraczanie granicy na okres do dwóch lat na podstawie przepisów dotyczących tzw. „małego ruchu granicznego” (MGR).

Do mieszkańców strefy przygranicznej zalicza się osoby zamieszkałe:

 • w województwie pomorskim: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski
 • w województwie warmińsko-mazurskim: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki

Zezwolenia wydawane są na podstawie ważnego dokumentu podróży i zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Zgodnie z zasadą rejonizacji zezwolenia wydawane są w konsulacie rosyjskim w Warszawie i w Gdańsku.

Zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego (MRG) nie jest wizą, lecz uprawnia do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu i pobytu wyłącznie na terenie Obwodu Kaliningradzkiego każdorazowo do 30 dni, licząc od daty wjazdu. Łączny okres pobytu w Obwodzie Kaliningradzkim nie może przekroczyć 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Zezwolenie wystawia się na blankiecie wizowym.

Zapytaj o wizę:

2 + 2 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Kontakt z naszym biurem w Berlinie:

* Korzystając z polskiego numeru dodzwonią się Państwo do naszego biura w Berlinie płacąc jak za połączenie ze stacjonarnym numerem w Warszawie.