Obowiązek rejestracji w Rosji

Uwaga – od kwietnia 2011 obowiązują nowe (łagodniejsze) przepisy dotyczące obowiązku rejestracji w Rosji.

Obowiązek rejestracji dotyczy obecnie wyłącznie pobytów dłuższych niż 7 dni roboczych.

Wszyscy obcokrajowcy przebywający w Rosji dłużej niż 7 dni roboczych mają obowiązek niezwłoczne­go zameldowania się (rejestracji) najpóźniej siódmego dnia roboczego licząc od daty wjaz­du. Jeśli całkowity pobyt w Rosji przekracza 7 dni roboczych, ale w każdej miejscowości planują Państwo być maksymalnie 1-3 dni, konieczna jest rejestracja przynajmniej w jednej wybranej miejscowości – najpóźniej siódmego dnia roboczego licząc od daty wjaz­du.

Rejestracji dokonują bezpłatnie hotele na okres pobytu. Należy upewnić się, czy hotel do­konał reje­stracji. Hotele prywatne nie mają zwykle uprawnienia rejestracji swoich gości. Jeżeli nocleg jest przewidziany w kwaterze prywatnej, hostelu, apartamencie lub schroni­sku, należy udać się do miejscowego budynku administracji (tzw. OVIR) – opłata wynosi około 100 rubli od osoby. Pry­watne miejsca noclegowe mogą zwykle za dodatkową opłatą (zwykle 25 EUR od osoby) pomóc przy za­łatwieniu for­malności.

W wypadku zamówienia u nas vouchera turystycznego lub zaproszenia biznesowego otrzymają Państwo szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące rejestracji w jednym z naszych biur partnerskich na terenie Rosji.

W wypadku niezarejestrowania się podczas wyjazdu z Rosji może zdarzyć się, że celnik za­sugeruje ko­nieczność uiszczenia nieoficjalnej kary pieniężnej, która nie powinna prze­kroczyć 50 EUR od osoby.

Polecamy nie pozbywać się biletów i innych dowodów przeby­wania w pociągu lub krótkie­go poby­tu w danej miejscowości aż do momentu wyjazdu z Rosji. W razie problemów na granicy przy wy­jeździe nale­ży je okazać i wyjaśnić, że z powodu częstego przemieszcza­nia się i związanych z tym krótkich pobytów w każdej miejscowości rejestra­cja była nie­możliwa.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy osób posiadających rosyjską wizę tranzytową. Nawet w wypadku zatrzymywa­nia się na 1-2 noclegi po dro­dze, rejestracja nie jest konieczna.

Polecamy przed podróżą zapoznać się z danymi adresowymi rosyj­skiej firmy, która wydała voucher turystyczny lub zaproszenie (w wypadku wiz biznesowych). W wypadku zamówienia ich u nas wszystkie te dane i wskazówki otrzymają Państwo wraz z voucherem/zaproszeniem.

Zapytaj o wizę:

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Kontakt z naszym biurem w Berlinie:

* Korzystając z polskiego numeru dodzwonią się Państwo do naszego biura w Berlinie płacąc jak za połączenie ze stacjonarnym numerem w Warszawie.

Dojazd do naszego biura:

Tramwaj: S Bornholmer Straße (M 13 i 50)
S-Bahn: Bornholmer Straße (S1, S2, S8, S25 i S26)