Okres ważności wizy

W każdym wypadku wystawiona wiza jest ważna wyłącznie w określonym przedziale czasu na określoną w nim liczbę dni. Po upływie wskazanego w wizie okresu wiza traci ważność, nawet wtedy, jeżeli nie została wykorzystana.

Ponadto wiza upoważnia wyłącznie do określonej w niej liczby wjazdów do danego kraju i traci ważność w momencie ostatniego wyjazdu, także w wypadku, gdy okres ważności się jeszcze nie zakończył. Przykładowo jeżeli wiza jest ważna na okres 3 miesięcy i upoważnia do dwóch wjazdów do danego kraju w tym okresie (wiza dwukrotna), wówczas traci ona ważność z momentem drugiego wyjazdu z danego kraju, nawet wtedy, gdy następuje on przed ukończeniem 3-miesięcznej ważności wizy.

Uwaga – w wypadku złożenia podania o wizę do kraju, do którego posiadają już Państwo w paszporcie jedną ważną wizę, poprzednia wiza traci ważność, nawet wtedy, gdy była jeszcze ważna lub nie została wykorzystana! Ambasada/konsulat nie ma obowiązku pouczyć Państwa o tym i wystawi nową wizę anulując tym samym automatycznie poprzednią.

Uwaga – jeżeli udają się Państwo do Chin, a następnie do Hongkongu lub Makau, wówczas należy koniecznie zwrócić uwagę, że jednokrotna wiza chińska traci ważność w momencie opuszczenia kontynentalnej części Chin i wjazdu do Hongkongu czy Makau. Powrót jest możliwy tylko w wypadku posiadania wizy dwukrotnej, o którą należy ubiegać się jeszcze w Polsce przed wyjazdem.