Rejestracja w Rosji

Obowiązek rejestracji dotyczy wyłącznie pobytów dłuż­szych niż 7 dni roboczych. Wszyscy obcokrajowcy przebywający w Rosji dłużej niż 7 dni ro­boczych mają obowiązek zameldowa­nia się (rejestracji) najpóźniej siódmego dnia robocze­go od daty wjaz­du (wcześniej trzeciego dnia robo­czego).

W wypadku podróży objazdowych, podczas których zwiedzają Państwo kilka miast, należy zarejestrować się w każdej miejscowości, w której przebywają Państwo dłużej niż 3 dni robo­cze. W wypadku, gdy przebywają Państwo w Rosji łącznie dłużej niż 7 dni roboczych, ale w każdej miejscowości maksymalnie 1-3 dni, wystarczy zarejestrować się tylko w jednej wybra­nej miejscowości – koniecznie najpóź­niej siódmego dnia roboczego licząc od daty wjaz­du.

Rejestracji dokonują automatycznie i bezpłatnie hotele na okres pobytu. Należy upewnić się, czy hotel do­konał rejestra­cji i poprosić o jej kopię. Mniejsze hotele nie mają zwykle uprawnienia rejestracji swoich gości.

Jeżeli nocleg jest przewidziany w kwaterze prywatnej, hostelu, apartamencie lub schroni­sku, należy razem z osobą zameldowaną w danym lokalu udać się do miejscowego budynku ad­ministracji (tzw. OVIR), na policję lub na pocztę – opłata wynosi około 100 rubli od osoby. Osoba ta może dokonać rejestracji bez obecności swojego gościa (Państwa), potrzebna bę­dzie tylko kopia Państwa paszportu i karta migracyjna. Uwaga – oso­ba ta musi mieć rosyjskie obywatelstwo i posiadać meldunek w danym lokalu. Uwaga – schroniska, aparta­menty i hostele pobierają zwykle opłatę (około 25 € od osoby) za za­łatwienie for­malności meldunk­owych.

Polecamy nie pozbywać się biletów i innych dowodów przeby­wania w pociągu lub krótkie­go poby­tu w danej miejscowości aż do momentu wyjazdu z Rosji. W razie problemów na grani­cy przy wy­jeździe na­leży je okazać i wyjaśnić, że z powodu częstego przemieszcza­nia się i związanych z tym krótkich po­bytów (poniżej trzech dni roboczych) w każdej miejscowości re­jestracja była nie­możliwa.

Uwaga – nowe regulacje rejestracyjne nie dotarły jeszcze w sposób praktyczny i widoczny do wszystkich miast w Rosji – szczególnie widoczne jest to na przykładzie Dalekiego Wschodu. Jeśli podróżują Państwo z Moskwy do Władywostoku i na Dalekim Wschodzie Rosji lub dopiero we Władywostoku będą Państwo planowo po upływie 7 dni roboczych bądź na krótko przed upływem tego terminu, należy się spodziewać, że hotel nie przyjmie Państwa na nocleg, nawet jeśli mają Państwo w nim opłaconą z góry rezerwację. Hotele na Dalekim Wschodzie wciąż płacą wysokie kary za zakwaterowanie swoich gości bez dowodu rejestracji wcześniejszego pobytu w Rosji. Dlatego tak ważne jest, aby w takim wypadku zarejestrowali się Państwo jeszcze przed dotarciem na rosyjski Daleki Wschód (na przykład w Moskwie lub Irkucku).