Voucher do Rosji

W celu uzyskania wizy turystycznej do 30 dni do Rosji konsulaty rosyjskie na całym świecie wymagają przedstawienia vouchera. Voucher to dokument wystawiony przez uprawnioną do tego firmę z siedzibą w Rosji składający się z dwóch części:
1. Vouchera turystycznego
2. Potwierdzenia przyjęcia turysty zagranicznego.

Zamów voucher do Rosji

Do wystawiania voucherów uprawionych jest także większość dużych hoteli. Jednak pamiętajmy o tym, że hotele wystawiają voucher wyłącznie na czas noclegów. Jeśli więc udajemy się w podróż Koleją Transsyberyjską, taki voucher hotelowy niewiele nam da, gdyż wiza zostanie wystawiona tylko na czas noclegów w hotelu. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy nocujemy w dwóch różnych hotelach, np. w Moskwie i St. Petersburgu – w takim wypadku możemy wprawdzie otrzymać z obu hoteli voucher, jednak dwóch voucherów nie możemy przedstawić w konsulacie. Wiza jest wystawiana na podstawie tylko jednego vouchera obejmującego cały okres pobytu.